Pòsters

PÒSTERS

El Comitè Científic de les Jornades us convida a enviar resums per a la seva presentació en format pòster. La data límit per a la recepció de resums serà  el 16 de febrer de 2018.

La secretaria confirmarà la recepció del mateix. La notificació d’acceptació del pòster es farà el 23 de febrer de 2018. En cas d’acceptació, es comunicarà als autors les normes per a la confecció del pòster.

Amb la finalitat d’estandarditzar el format dels resums, agrairem que llegeixin les normes de presentació amb atenció. Recordin que per a l’acceptació dels resums és necessari que al menys un dels autors estigui inscrit a les Jornades.

Els tres millors pòsters seran premiats com segueix:

  • 1er premi : 4 inscripcions a les properes jornades (valor del premi 600€)
  • 2n premi: 3 inscripcions a les properes jornades (valor del premi 450€)
  • 3er premi: 2 inscripcions a les properes jornades (valor del premi 300€)

 

Normes per a la presentació de resums 

  1. S’acceptaran tant treballs quantitatius com qualitatius.
  2. Es valorarà especialment: El rigor, l’originalitat, els continguts, l’aportació de resultats, que sigui un treball inèdit i la interdisciplinarietat.
  3. Els resums hauran d’estar redactats en català.
  4. S’enviaran per correu electrònic a residenciesgentgran@activacongresos.com com a arxiu adjunt en en format Word.
  5. El resum ha de contenir: Títol, nom i cognoms dels autors, institució dels autors i dades de contacte de l’autor per a la correspondència. Text: El text serà com a màxim de 300 paraules. El resum s’estructurarà en els següents apartats: introducció, objectiu, metodologia, resultats i conclusions.
  6. En el resum no es podran incloure ni imatges ni taules.