Comitès

COMITÈ D’HONOR

Il·lm. Sr. Jaume Padrós i Selma. President del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Sr. Albert Tort Sisó. President del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Sra. Conchita Peña Gallardo. Degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Excma. Sra. M. Eugènia Gay Rossell. Degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Sr. Josep Vilajoana i Celaya. Degà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Sra. Marta Gutiérrez Lengua. Degana del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
Sra. Maria Rosa Monreal. Presidenta del Col·legi d’Educadores i Educadors socials de Catalunya

 

COMITÈ ORGANITZADOR

President: Josep Gasol. Vocal de la Secció Col·legial de Metges de Residències Geriàtriques de Barcelona del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Responsable de la Coordinadora de Metges de Residències Geriàtriques del Barcelonès
Inés Barriga. Terapeuta Ocupacional. Membre del Grup d’Especialització de Teràpia Ocupacional per a la Gent Gran. Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
Eulàlia Cucurella. Vocal delegada. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Núria Gisbert. Membre del Grup de Treball de Gerontologia. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Lluís Juan. Secretari de la Secció Col·legial de Metges de Residències Geriàtriques de Barcelona. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Ester López. Infermera i membre de la vocalia de geriatría. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Quico Mañós. Col·legi d’Educadores i Educadors socials de Catalunya
Josep Morera. Advocat i vocal de la Comissió dels Drets de la Gent Gran. Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Miquel Puiggalí. President de la Comissió dels Drets de la Gent Gran. Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Víctor Reca. Psicòleg. Membre del Grup de Treball de Gerontologia. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Carles Reixach. Vocal delegat. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Maria Sardà. Infermera. Col·laboradora Àrea Social. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Eva Simón. Vocal delegada. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Rosa Soler. Membre del Grup de Treball de Gerontologia. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Manuela Yerbes. Terapeuta Ocupacional. Membre del Grup d’Especialització de Teràpia Ocupacional per a la Gent Gran. Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya

COMITÈ CIENTÍFIC

Presidenta: Eulàlia Cucurella. Vocal delegada. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Josep Gasol. Vocal de la Secció Col·legial de Metges de Residències Geriàtriques de Barcelona del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Responsable de la Coordinadora de Metges de Residències Geriàtriques del Barcelonès
Ester López. Infermera i membre de la vocalia de geriatría. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Quico Mañós. Col·legi d’Educadores i Educadors socials de Catalunya
Miquel Puiggalí. Vicepresident de la Comissió dels Drets de la Gent Gran. Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Víctor Reca. Psicòleg. Membre del Grup de Treball de Gerontologia. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Manuela Yerbes. Terapeuta Ocupacional. Membre del Grup d’Especialització de Teràpia Ocupacional per a la Gent Gran. Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya